HISTORICKÉ CESTY

 1. Muckova cesta
  Cesta byla pojmenována po Johannu Muckovi (*4. 12. 1845 – 12. 1. 1935). Tento byl povoláním rentiér, působil v obecním zastupitelstvu, a to i jako městský rada a v dalších orgánech města Znojma. V roce 1920 byl ve volbách zvolen jako zástupce města ve výboru německého zemědělského spolku. Byl také od roku 1921 posledním německým předsedou Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě.
 2. Obornyho cesta
  Tato cesta nese jméno po Adolfu Obornym (17. 6. 1840 – 27. 4. 1924). Působil jako profesor zemské reálky, později jako školní inspektor ve Znojmě, ředitel zemské reálky v Lipníku nad Bečvou. Byl členem Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě, dále významným botanikem Moravy a Slezska, který uveřejnil více jak 30 botanických prací.
 3. Křížová cesta
  Patrná je již kolem roku 1820 na různých kresbách. Ještě na konci 19. století byla součástí téměř suché stepní konfigurace terénu. Dnešní stav je výsledkem umělého zalesnění. Dramatičnost křížové cesty pak dále podtrhují uměle vytvořené kamenné schodišťové stupně, šplhající místy maximálně strmým srázem a především malebné zděné kapličky – zastavení křížové cesty – vinoucí se od potoka až ke kapli sv. Antonína Paduánského na vrcholu Hradiště.
 4. Broschova cesta
  Anton Brosch (19. 11. 1819 – 26. 7. 1902) propůjčil své jméno této cestě. Pracoval jako lesmistr a od roku 1899 byl čestným členem Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě.
 5. Kernekerova cesta
  Tato cesta nese jméno Ferdinanda Kernekera ( 8.10.1814 – 18. 9. 1900). Aktivně působil v obecním výboru města Znojma, byl devět let předsedou Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě a díky jeho zásluhám a dobročinnosti (zřídil nadaci pro ostýchavé chudé, veškeré své jmění odkázal městu) byla po něm pojmenována tato cesta.
 6. Cesta 24. pluku
  Tato cesta je pojmenována po 24. technické rotě vojenské posádky ve Znojmě, které velel plukovník Gustav Jausen. Ten přišel do Znojma z prachatické posádky v polovině dvacátých let a byl to právě on a jeho vojáci, kteří v letech 1952 až 1930 vybudovali rozsáhlou Cestu 24. pluku (její první úsek byl předán veřejnosti do užívání ve čtvrtek 6. srpna 1925 o páté hodině odpolední). Měla tři ramena, končící ve městě Znojmě, s nástupem na plošině u Gránického potoka naproti křížové cestě. Zde se nachází i kámen s datací 1925. Raritou cesty je ve skále vytesaný tunel (poblíž ulice Gránická) s datací 1930.
 7. Jubilejní cesta
  K 10. výročí vzniku republiky němečtí členové Okrašlovacího spolku vytvořili v Gránicích nad Broschovou cestou tuto promenádní cestu v přírodním prostředí se stromovými dosadbami a nesla název Jubilaums Weg-1928.
 8. Lerchova cesta
  Po nadlesním Franzi Lerchovi je pojmenována právě tato cesta. Byl mimo jiné činný i v Zalesňovacím a okrašlovacím spolku ve Znojmě.
 9. Stará hradišťská cesta
  Jedná se o historickou vozovou cestu spojující Hradiště se Znojmem, která překonávala řečiště Gránického potoka po klenutém kamenném mostu (patrně ze 17. století). Tato stará cesta ztratila na funkčním významu po vybudování dnešní silnice v pozvolnější výškové trase na přelomu 19. a 20. století.
 10. Prokschova cesta
  Prokschova cesta nese jméno pana Proksche, železničního úředníka a dlouholetého člena Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě, kde působil jako pokladník. V dnešní době je cesta prakticky neprůchodná, neboť ji přerušuje novodobá zástavba a historický kámen byl rovněž zničen.
 11. Cesta Jakuba Jirala
  Ing. Jakub Jiral (18. 7. 1884 – 5. 6. 1963) byl lesním inženýrem a jednatelem Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě. Po roce 1921 prosadil v tomto spolku český element, a to díky své inteligenci a diplomacii. Předsedou spolku zůstal starší Němec Johann Muck, ale organizační a tvůrčí aktivitu vykonával ing. Jiral. Tato cesta byla opravena v roce 2014, kdy také dostala své jméno. Opravy byly realizovány Městskými lesy Znojmo, které cestu osadily mezním kamenem. Slavnostní otevření proběhlo s časovým posunem 10. 10. 2015 za účasti Českého klubu turistů, Okrašlovacího spolku ve Znojmě aj.